Důležité informace

Důležité informace

Podmínky

WOOD & Company Real Estate je značka vytvořená za účelem prezentace části realitních aktivit skupiny WOOD & Company a ostatních přímo i nepřímo propojených společností zajišťujících správu nemovitostí v portfoliu realitního fondu SICAV, společnosti WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Správa nemovitostí

Správu nemovitostí spadajících do realitního fondu WOOD & Company SICAV zajišťují níže uvedené společnosti specializující se na asset, property a leasing management. Tyto společnosti neposkytují investiční služby.

Česká republika

Asset, property a leasing management

WOOD & Company Real Estate s.r.o.

IČO: 05340101
nám. Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1

Slovensko

Property a leasing management

WOOD & Company Real Estate
Management s.r.o.

IČO: 35790474
Tomášikova 64
831 04 Bratislava

Asset management*

WOOD & Company, a.s.

IČO: 35827092
Gorkého 4
811 01 Bratislava

*Ve výše uvedených společnostech se službou Asset management rozumí výlučně správa aktiv ve vlastnictví podfondů.
V žádném případě se nejedná o správu aktiv za účelem jejich obhospodařování ve smyslu kolektivního investování.


Poskytovatelé investičních služeb

Společnosti podílející se na administraci a distribuci realitních fondů SICAV spadající do skupiny WOOD & Company.Podmínky používání

  • Podmínky používání CZ | SK | EN

Ochrana osobních údajů

  • Ochrana osobních údajů CZ | SK | EN

Cookies