Radovan Sukup: U Lakeside Park 02 klademe důraz na bezpečnost a „anti-COVID“ řešení

autor 16. června 2021

Administrativní budova Lakeside Park 02 u jezera Kuchajda je již za polovinou hrubé stavby. O projektu jsme mluvili s Radovanem Sukupem, který ho má v rámci WOOD & Company na starost.

Lakeside Park 02 přinese do vyhledávané lokality více než 14 300 čtverečních metrů pronajímatelné plochy. Budova bude sahat do výšky 13 podlaží, přičemž rozloha typického podlaží dosáhne více než 1 200 m2.

Vedle moderních kanceláří přinese projekt i zvelebení exteriéru díky veřejnému prostoru v podobě zeleného parku a velkého cyklozázemí. Lakeside Park 02 počítá také s vybudováním 310 parkovacích míst na třech podzemních podlažích a s novými venkovními parkovacími kapacitami.  

Rado, nacházíme u bratislavského jezera Kuchajda, kde vyrůstá vedle známé budovy Lakeside Park její pokračování – Lakeside Park 02. V jaké fázi je momentálně tento projekt?

Aktuálně jsme za polovinou hrubé stavby. Konkrétně se dokončuje deváté nadzemní podlaží z celkového počtu třinácti. Jsem rád, že s pracemi jdeme podle plánu a že jsme nenarazili na žádné komplikace či nečekaná překvapení.

Jaká bude „dvojka“ Lakeside Park oproti starší sestře? Budou „fungovat“ v symbióze?

Dvojka bude stejně dobrá jako jednička. Bude splňovat nejnovější standardy „áčkové“ budovy a požadavky LEED Gold certifikace. Důraz klademe na moderní technologie a implementujeme různá opatření pro post-COVID bezpečnou budovu. Původní Lakeside Park i rozšíření projektu budou mít v přízemí propojené recepce a zároveň bude možné propojit mezi jedničkou a dvojkou i jednotlivá podlaží, pokud o to klienti budou mít zájem. Rovněž se budou dát propojit dvě podlaží nad sebou interiérovým schodištěm.

Co tento moderní projekt přinese do lokality? Jaké jsou jeho hlavní výhody?

Osobně se velmi těším, až se dvojka otevře, protože to bude znamenat rozšířenou nabídku služeb pro nájemce obou budov. Zároveň se zefektivní provoz jedničky a vznikne i větší veřejný prostor před oběma budovami. Tím se dotvoří celá lokalita. V neposlední řadě se zlepší napojení pro pěší na přilehlou vlakovou stanici a zastávku tramvaje. To jsou jen ty nejhlavnější benefity, ale je jich samozřejmě mnohem více.

Radovan-Sukup_-Pri-Lakeside-Park-02-kladieme-dôraz-na-bezpečnosť-a-„anti-COVID“-riešenia_article_4
Vizualizace – Lakeside Park 02, Zdroj: WOOD & Company Real Estate

Již jste nastínil, že Lakeside Park 02 se prezentuje jako „anti-COVID“ budova. Co si pod tím představit?

Výběr technologií byl přizpůsoben tomu, aby se v co největší míře zabránilo potenciálnímu šíření viru. Základním tématem v otázce bezpečnosti a zdraví zaměstnanců je totiž v současnosti vzduch. Proto jsme přistoupili i k úpravě fasády na budově a navýšení počtu otevíratelných oken.

Co se týká dalších konkrétních řešení, soustředili jsme se na vzduchotechniku ​​a rekuperaci, kde jsme vybrali technologie, u kterých nedochází k směšování odváděného a přiváděného vzduchu. Implementovali jsme také zařízení zajišťující nejen jeho dezinfekci, ale i dezinfekci povrchů. Také jsme se věnovali výměně vzduchu v místnostech, kde se setkává nejvíce lidí – zasedačkách.

Ty budou vybaveny CO2 senzory, zajišťujícími, aby byl v místnosti vždy dostatek čerstvého vzduchu a starý se odváděl.

Nakonec jsme upozornili na eliminaci šíření viru dotykem. Implementovali jsme řadu opatření na snížení potřeby dotýkání se předmětů, kterých se za normálních okolností lidé chytají. Takže například přivolávání výtahů bude bezdotykové – postačí přiložit kartu a systém automaticky pošle výtah na podlaží, kam se potřebujete dostat.

Dezinfikovat budeme i vzduch ve výtahových kabinách. Na toaletách budou výhradně bezdotykové baterie. Podobných „vychytávek“ bude ještě více.

Radovan-Sukup_-Pri-Lakeside-Park-02-kladieme-dôraz-na-bezpečnosť-a-„anti-COVID“-riešenia_article_5-1
Radovan Sukup – Asset manažer WOOD & Company, Zdroj: WOOD & Company Real Estate

Dbají nájemci výrazně více na otázku zdraví a hygieny ve srovnání s minulostí? Jaké jsou jejich hlavní požadavky, pokud jde o podobu pracovního prostoru?

Samozřejmě, nájemci v této době řeší otázku návratu do kanceláří a přirozeně se nás ptají, zda jsme zavedli nějaké opatření ve společných prostorech respektive v oblasti technologií, aby se jejich zaměstnanci mohli cítit v práci bezpečně. Stejně důležité jsou požadavky na samotný pracovní prostor a jeho efektivitu. I v této otázce jsme nájemcům nápomocní, při vytváření ideálního pracovního prostředí jim umíme kvalifikovaně poradit. V týmu na to máme zkušené kolegy.

Kdy se počítá s dokončením projektu Lakeside Park 02? Jsou v něm ještě volné prostory pro zájemce?

Dokončení projektu je plánováno na druhý kvartál příštího roku (2022). Jedním z prvních nájemců v budově je společnost Plzeňský Prazdroj Slovensko. Dotahujeme i další kontrakty, budovu postupně zaplňujeme, což souvisí s pokračující poptávkou firem po kvalitních kancelářích v nejvyšším standardu a v dobré lokalitě. Zájemci o prostory v budovách z našeho portfolia nás mohou kontaktovat. Jelikož v Bratislavě vlastníme několik administrativních budov, vždy se pro klienta snažíme najít nejvhodnější řešení podle jeho požadavků.

Radovan-Sukup_-Pri-Lakeside-Park-02-kladieme-dôraz-na-bezpečnosť-a-„anti-COVID“-riešenia_article_3
Vizualizace – Lakeside Park 02, Zdroj: WOOD & Company Real Estate

V jakém stavu se momentálně z vašeho pohledu nachází kancelářský trh v Bratislavě? Rozběhlo se několik projektů, ale pandemii nečekal asi nikdo. Bude v hlavním městě výrazný přebytek kancelářských ploch?

V současnosti vidíme oživení na kancelářském trhu. Nájemci začínají přemýšlet o návratu svých zaměstnanců do kanceláří. Osobně si myslím, že ti, kteří se během pandemie rozhodli zmenšit své prostory, si časem uvědomí potřebu dalších kanceláří a později budou expandovat. Developeři zároveň neupustili od svých ambiciózních plánů, takže přibývají nové projekty a vlastníci budov budou nadále soupeřit o nájemce. Důležitými faktory při tom budou, pochopitelně, kvalitní správa budov a profesionální, flexibilní přístup.

V budovách WOOD & Company Real Estate ani během pandemie neklesla obsazenost, naopak je stále téměř úplná. Čím je to způsobeno? Do COVID pandemie jsme vstupovali s dlouhým WAULT (průměrná doba do konce nájemních smluv, pozn.) a byznys většiny našich nájemců pandemie negativně neovlivnila. I díky tomu jsme udrželi vysokou obsazenost budov na úrovni před pandemií. Zároveň se nám dařilo během tohoto období úspěšně prodlužovat expirující nájmy, což je znak toho, že nájemci jsou v našich budovách spokojeni a zároveň věří, že kvalitní prostory budou potřebovat i po pandemii.