Realitní fond WOOD & Company vydává dluhopisy s ročním výnosem 5 % a splatností necelé 3 roky

autor 15. února 2021

Investiční skupina WOOD & Company nabídne prostřednictvím svého WOOD & Company Retail podfondu investici do pražských komerčních nemovitostí. Veřejná nabídka dluhopisů Prague Real Estate 5,00/23 byla zahájena 10. února 2021, přičemž objednávky v rámci prvotní upisovací lhůty před vznikem emise budou přijímány do 25. února 2021, ovšem jen do maximálního celkového objemu 300 milionů korun. Dluhopis s prospektem nabídne 5% roční zhodnocení s pololetním vyplácením kupónu a splatností v prosinci 2023.

Minimální investice bude možná od 10 tisíc korun na on-line platformě opPORTUnity nebo od 500 tisíc korun prostřednictvím služeb pro privátní klienty od WOOD & Company.

Součástí portfolia Retail podfondu je 100% obsazená kancelářská budova Harfa Office Park

WOOD & Company Retail podfond je český realitní fond, patřící pod společnost WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. (dále jen realitní fond WOOD & Company), který se díky svým aktivům v hodnotě 4,9 mld. Kč řadí mezi významné hráče na trhu investic do komerčních nemovitostí. Aktivem podfondu jsou kancelářská budova Harfa Office Park a dále obchodní centra Galerie Harfa a Centrum Krakov s celkovou nájemní plochou 77 500 m2. „Silná podkladová aktiva se nacházejí v progresivních lokalitách a generují pravidelné výnosy. Budova Harfa Office Park je plně obsazena a příjem je zajištěn střednědobými nájemními smlouvami. Lokalita obou obchodních center v rezidenčních oblastech je zárukou stabilní a loajální klientely, která zde řeší své každodenní základní potřeby. Ani v průběhu pandemie covid-19 nedošlo k zásadním výkyvům příjmů“, říká Jiří Hrbáček, portfolio manažer a místopředseda představenstva realitního fondu WOOD & Company.

Centrum Krakov umístěné na pražském sídlišti v Bohnicích slouží místním obyvatelům jako komunitní centrum a v době pandemie covid-19 prokazuje rezistenci proti ekonomickým výkyvům způsobeným touto krizí. Za rok 2020 návštěvnost centra klesla v porovnání s předchozím rokem zhruba o 20 %, přičemž celkové obraty všech nájemníků centra poklesly s ještě menším rozdílem,“ říká Marek Herold, portfolio manažer a předseda představenstva realitního fondu WOOD & Company.

Vlivem pandemie Covid-19 se výrazně zredukoval počet zahraničních návštěvníků v obchodních centrech, což mělo negativní důsledky především pro nemovitosti v historickém centru Prahy. Obchodní centrum Krakov (na fotografii) slouží místním obyvatelům jako komunitní centrum a prokazuje tak rezistenci proti ekonomickým výkyvům způsobeným touto krizí.

Nabízené dluhopisy představují kombinaci zajímavého a bezpečného zhodnocení v relativně krátkém horizontu. Vlastní kapitál podfondu ve výši 2 mld. korun je primárně tvořen investičními akciemi a představuje 40 % hodnoty aktiv podfondu. Plánovaná emise dluhopisů Prague Real Estate bude představovat nejvýše 6 % ze současné hodnoty aktiv podfondu. Skupina WOOD & Company patří mezi významné hráče na středoevropském trhu s 30letou historií a je regulována Českou národní bankou. Realitní fondy WOOD & Company se pravidelně umisťují na předních příčkách žebříčku nejvýkonnějších realitních fondů v České republice.

Český segment obchodních center se v posledním desetiletí výrazně stabilizoval a nová výstavba je v současnosti minimální. Hustota plochy pražských obchodních center je výrazně nižší, než republikový i zahraniční průměr, což činí z již zavedených obchodních center v portfoliu emitenta velmi výhodné pozice. “K atraktivitě aktiv našeho podfondu přispívá i rostoucí kupní síla obyvatel. Růst průměrné mzdy a snížení zdanění příjmů s účinností od začátku letošního roku v kombinaci s odloženou spotřebou způsobenou covid-19 mohou po uvolnění restrikcí podnítit větší zájem o obchodní centra a utrácení v nich, ” uzavírá Herold.

Okolí Harfy patří mezi nejrychleji rozvíjející se části Prahy – dle prognózy ČSÚ patří Vysočany mezi pražské městské části s největším přírůstkem obyvatel do roku 2030 v důsledku rozsáhlé rezidenční výstavby

Více informací o emisi dluhopisů Prague Real Estate 5,00/23 naleznete na níže uvedených odkazech:

Webové stránky – opPORTUnity

Prospekt

Prezentace pro investory

Webové stránky – Dluhopisy Prague Real Estate 5,00/23

Upozornění: Tato zpráva nepředstavuje nabídku ke koupi ani výzvu k podávání nabídek ke koupi dluhopisů. Jedná se o propagační sdělení, a nikoli o prospekt ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, ve znění pozdějších předpisů. Platné a závazné konečné podmínky emise dluhopisů popsané v této zprávě jsou řádně uveřejněny v prospektu dluhopisů a potenciální investoři nemohou upisovat ani jinak nabývat dluhopisy pouze na základě této zprávy. Potenciální investoři by si měli přečíst prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou je uveřejněn na internetových stránkách emitenta dluhopisů https://wood-re.com/cz/pro-investory. Schválení prospektu dluhopisů se nemá chápat jako potvrzení těchto cenných papírů.

O společnosti WOOD & Company WOOD & Company je významná investiční skupina s předním postavením na středoevropském trhu. Skupina se zaměřuje na poskytování transakčního poradenství, poradenství v oblasti korporátních financí, obchodování s cennými papíry a správu aktiv. Společnost byla založena v roce 1991 a má kanceláře v šesti evropských městech včetně centrály v Praze a zkušeného oddělení investičního bankovnictví v Bratislavě. WOOD & Company je členem několika významných burz ve světě a zároveň největším obchodníkem na Pražské burze cenných papírů. Ročně zobchoduje akcie o objemu 25 mld. eur, což potvrzuje silnou pozici společnosti na místních kapitálových trzích. Aktiva spravovaná skupinou dosahují téměř 1 mld. eur a to v oblasti zdravotnického zboží, farmaceutického průmyslu, nakládání s odpady, nemovitostí a informačních technologií.