Realitní dluhopisy

Realitní dluhopisy

Investice

Prague Real Estate 5,00/23

Představení emise dluhopisů

Dluhopisy Prague Real Estate 5,00/23 nabízí bezpečnou investici do kvalitních pražských komerčních realit s fixním výnosem 5 % ročně. Dluhopisy jsou splatné v roce 2023 a kupón bude vyplácen pololetně.

Emitentem dluhopisů je WOOD & Company Retail podfond, který vlastní a provozuje tři komerční nemovitosti v Praze - Galerie Harfa, Harfa Office Park a Centrum Krakov. Celková hodnota těchto nemovitostí činí 5 540 mil. CZK. Stabilní roční výnos nemovitostí je generován prostřednictvím diverzifikovaného mixu více než 200 nájemníků s průměrnou dobou expirace nájemních smluv 4,1 let. Tyto skutečnosti zabezpečují splacení jistiny dluhopisů v plné výši.

Proč investovat?

Proč investovat?

Zisk

Dluhopisy poskytují atraktivní zhodnocení investice při relativně krátkém investičním horizontu.
Kvalitní podkladová aktiva v progresivních pražských lokalitách snižují riziko investice.

5 %

5

Atraktivní fixní výnos

10 000 CZK

5

Minimální investice

5

Investice do pražských
komerčních nemovitostí

5

Krátký investiční
horizont

5

Bezpečná investice

5

Silná podkladová
aktiva

zjistit víc
Upozornění

K nabízeným dluhopisům byl vydán prospekt. Schválení prospektu ze strany České národní banky nelze chápat jako potvrzení o vhodnosti této investice. Emitent důrazně doporučuje všem potenciálním investorům, aby se nejdříve seznámili s prospektem jako celkem a provedli vlastní zhodnocení rizikovosti investice, než učiní své případné investiční rozhodnutí.

Zhodnocení aktuální situace

Zhodnocení aktuální situace

Stabilita

Zhodnocení aktuální situace

Stabilita

Preventivní opatření spojená se světovou pandemií COVID-19 mají na nemovitosti v portfoliu Retail podfondu minimální dopad. Kancelářská budova Harfa Office Park zůstává nadále plně obsazena a dlouhodobě profituje díky stabilním a kvalitním nájemním vztahům. Obchodní centra, Galerie Harfa a Centrum Krakov, nadále těží především z atraktivní lokality a samotného charakteru skladby návštěvníků, kterou tvoří loajální místní klientela žijící nebo pracují v blízkém okolí. Obchodní centra nemají destinační charakter, a tak se jich výpadek návštěv ze strany turistů nedotýká. Průměrná obsazenost ve všech nemovitostech portfolia je aktuálně 94 % a průměrná doba do expirace nájemních smluv činí více než 4 roky. Bezpečnost investice zajišťuje nízká míra zadlužení emitenta (LTV vč. dluhopisů pod 60 %), která zaručuje, že i při poklesu hodnoty aktiv podfondu až o 40 % budou veškeré bankovní úvěry i celá jistina dluhopisů splaceny.

Použití prostředků

Použití prostředků

Modernizace

Prostředky získané z emise dluhopisů budou použity na investice do rozvoje nemovitostí v portfoliu a ke splacení dříve vydaných dluhopisů (v objemu 100 mil. CZK).

Připravované projekty zahrnují investice do nového konceptu Gurmán Harfa, rozšíření oblíbeného konceptu Terasy Harfa, či modernizaci gastronomické zóny. Mezi další připravované projekty se řadí investice do technického vybavení, které zajistí nižší náklady obchodních center nebo úpravy interiérů, zeleně, parkování a zdokonalení navigačních systémů. Realizace těchto projektů přinese nejen vyšší komfort návštěvníků a pestřejší nabídku služeb, ale povede především k navýšení frekvence návštěv a prodloužení času stráveném v obchodních centrech.

Podkladová aktiva

Podkladová aktiva

Reality

Icon

>200 

nájemců

Icon

77 500 m2

pronajímatelná plocha

Icon

94,02 %

obsazenost

Icon

12,6 mil. EUR

čistý provozní výnos (NOI)

Icon

59,88 %

celkové LTV

Doplňující informace a dokumenty

Doplňující informace a dokumenty

Investice

ZJISTIT VÍC
Informace pro investory

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen „Fond“) je samosprávným investičním fondem se sídlem v České republice, který je regulovaný Českou národní bankou. Administrativu Fondu vykonává WOOD & Company investiční společnost, a.s., která je rovněž regulovaná Českou národní bankou. Auditorem Fondu je společnost Deloitte Audit s.r.o. a depozitářem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Fond vytváří několik podfondů, přičemž aktiva jednotlivých podfondů jsou od sebe oddělena. Ačkoliv se nejedná o samostatné právní entity, každý podfond je řízen zvlášť jako jedna integrovaná ekonomická jednotka. To znamená, že má své investory, investiční portfolio a pravidla a také vykazování výkonnosti podkladových aktiv. Každý podfond emituje investiční akcie, které představují podíl na majetku podfondu a jsou k dispozici ke koupi investorům. Investiční akcie dávají investorům právo odpovídajícího podílu na finančních výsledcích podfondu a také právo prodat akcie zpět Fondu. Zakladatelské akcie Fondu, které upsali zakladatelé Fondu, jsou akcie, se kterými není spojeno právo na jejich odkoupení na účet Fondu ani jiné zvláštní právo.

Základní údaje

Název dluhopisů
Dluhopisy Prague Real Estate 5,00/23
Emitent
WOOD & Company Retail podfond
ISIN
CZ0003530289
Jmenovitá hodnota
1 CZK
Měna
CZK
Úrok
5,00 % p.a.
Objem emise
až 300 000 000 CZK
Výplata kupónu
Pololetně, vždy 26. 2. a 26. 8.*
Upisovací lhůta
10. 2. – 25. 2.
Datum emise
26. 2. 2021
Datum splatnosti
15. 12. 2023**

*první výplata splatná 26. 8. 2021 a poslední výplata splatná s finální splatností dluhopisů 15. 12. 2023 v alikvotní výši úměrně délce období (27. 8. 2023 – 15. 12. 2023)

**Emitent má možnost dluhopisy kdykoliv předčasně splatit. Při předčasném splacení náleží investorovi výnos alespoň ve výši dvouletého úroku.

Jak investovat?

Jak investovat?

Flexibilita

Vyberte si způsob investování, který je pro vás pohodlný.
Opportunity

Investujte online z pohodlí domova již od 10 000 korun prostřednictvím platformy opPORTUnity.

CHCI INVESTOVAT
Wood

Přesahuje vaše investice 500 000 korun? Nechte si připravit nabídku na míru od WOOD & Company.

CHCI INVESTOVAT
Kontakt

Spojte se s námi

Máte zájem investovat do realitních dluhopisů nebo dalších produktů WOOD & Company? Spojte se s některým ze členů našeho týmu nebo odešlete vaši poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontakt