Realitní fondy

Realitní fondy

Pro investory

Výjimečnost našich fondů spočívá v efektivním managementu a znalosti lokálního realitního trhu. Komerční nemovitosti v portfoliu WOOD & Company lze označit za etablované a prověřené časem. Jejich výhodou je fungující infrastruktura, nájemci s dlouhodobými smlouvami i pevné vztahy v budovách. Čas a energie, které věnujeme detailní analýze akvizic, se odráží ve stabilních výnosech dosahovaných našimi podfondy.

PROHLÉDNOUT PORTFOLIO
Top Realitní fondy Top Realitní fondy 2
ZJISTIT VÍC
Informace pro investory

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen „Fond“) je samosprávným investičním fondem se sídlem v České republice, který je regulovaný Českou národní bankou. Administrativu Fondu vykonává WOOD & Company investiční společnost, a.s., která je rovněž regulovaná Českou národní bankou. Auditorem Fondu je společnost Deloitte Audit s.r.o. a depozitářem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Fond vytváří několik podfondů, přičemž aktiva jednotlivých podfondů jsou od sebe oddělena. Ačkoliv se nejedná o samostatné právní entity, každý podfond je řízen zvlášť jako jedna integrovaná ekonomická jednotka. To znamená, že má své investory, investiční portfolio a pravidla a také vykazování výkonnosti podkladových aktiv. Každý podfond emituje investiční akcie, které představují podíl na majetku podfondu a jsou k dispozici ke koupi investorům. Investiční akcie dávají investorům právo odpovídajícího podílu na finančních výsledcích podfondu a také právo prodat akcie zpět Fondu. Zakladatelské akcie Fondu, které upsali zakladatelé Fondu, jsou akcie, se kterými není spojeno právo na jejich odkoupení na účet Fondu ani jiné zvláštní právo.

Doplňující informace a dokumenty

Doplňující informace a dokumenty

Investice

WOOD & Co. Office podfond
WOOD & Co. Office podfond

WOOD & Company Office podfond

Investiční strategie Office podfondu založeného v roce 2017 se zaměřuje na kvalitní kancelářské budovy v Praze a Bratislavě. Naším cílem je vytvořit, optimalizovat a dlouhodobě aktivně spravovat portfolio budov v dobrých lokalitách s pestrým složením nájemníků, stabilním cash-flow a konzervativní mírou zadlužení.

Datum
29. 1. 2021
NAV celkem
136 563 684 EUR
Hodnota akcie
1,5303 EUR / 40,5929 CZ
Měna
EUR / CZK
ISIN
CZ0008042769 (EUR) / CZ0008045200 (CZK)

WOOD & Company Retail podfond

V Retail podfondu založeném v roce 2016 se investiční strategie orientuje na investice do perspektivních komerčních realit v České a Slovenské republice s primárním zaměřením na segment obchodních center.

Datum
31. 12. 2020
NAV celkem
72 894 797 EUR
Hodnota akcie
1,9853 EUR / 52,5291 CZK
Měna
EUR / CZK
ISIN
CZ0008042124 (EUR) / CZ0008045192 (CZK)
WOOD & Co. Office podfond
WOOD & Co. Office podfond
WOOD & Co. Office podfond

WOOD & Company AUP Bratislava podfond

Investiční strategie AUP Bratislava podfondu je zaměřená na investici do známého a prestižního nákupního centra Aupark Bratislava.

Datum
26. 10. 2020
NAV celkem
0
Hodnota akcie
EUR 1.0000
Měna
EUR
ISIN
CZ0008044914 (EUR) / CZ0008045523 (CZK)

Investiční podmínky

Investiční podmínky

Investice

5

5

Doporučený investiční
horizont - 5 a více let

125 000

5

Minimální investice
125 000 EUR

8 - 10 %

5

Cílený dlouhodobý výnos
8 – 10 % p.a.

zjistit víc
Poučení o rizicích

Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze na této stránce, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.

Zde uvedená sdělení nejsou nabídkou
Informace uvedené na této stránce nelze považovat za nabídku nebo doporučení. Uvedené informace nejsou určené žádným specifickým osobám. Jsou určeny všem návštěvníkům, kteří mohou mít obecný zájem o investování do fondů finanční skupiny WOOD & Company.

Nezávaznost zde publikovaných sdělení
Obsah na této stránce může být kdykoliv změněn bez předchozího oznámení. Na informacích zde uvedených nelze zakládat investiční nebo jiné rozhodnutí. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujme konzultaci s investičním poradcem.

Kontakt

Kontaktujte nás

V případě zájmu o více informací týkajících se možnosti investování do realitních produktů WOOD & Company nás kontaktujte. Po odeslání kontaktního formuláře se vám ozve přímo člen našeho týmu a rád zodpoví vaše otázky.

Kontakt