Dôležité informácie

Dôležité informácie

Podmienky

WOOD & Company Real Estate je značka vytvorená za účelom prezentácie časti realitných aktivít skupiny WOOD & Company a ostatných priamo aj nepriamo prepojených spoločností zabezpečujúcich správu nehnuteľností v portfóliu realitného fondu SICAV, spoločnosti WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Správa nehnuteľností

Správu nehnuteľností patriacich do realitného fondu WOOD & Company SICAV zaisťujú nižšie uvedené spoločnosti špecializujúce sa na asset, property a lízing management. Tieto spoločnosti neposkytujú investičné služby.

Česká republika

Asset, property a leasing management

WOOD & Company Real Estate s.r.o.

IČO: 053 401 01
nám. Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1

Slovensko

Property a leasing management

WOOD & Company Real Estate
Management s.r.o.

IČO: 35790474
Tomášikova 64
831 04 Bratislava

Asset management*

WOOD & Company, a.s.

IČO: 35827092
Gorkého 4
811 01 Bratislava

*Vo vyššie uvedených spoločnostiach so službou Asset management považujú výlučne správa aktív vo vlastníctve podfondov.
V žiadnom prípade sa nejedná o správu aktív za účelom ich obhospodarovanie v zmysle kolektívneho investovania.


Poskytovatelia investičných služieb

Spoločnosti podieľajúce sa na administrácii a distribúcii realitných fondov SICAV patriacim do skupiny WOOD & Company.Podmienky používania

  • Podmienky používania CZ | SK | EN

Ochrana osobných údajov

  • Ochrana osobných údajov CZ | SK | EN

Cookies