Realitný fond WOOD & Co.

Realitný fond WOOD & Co.

Pre investorov

Patríme medzi lídrov na lokálnom realitnom trhu. Náš profesionálny tím sa zameriava na budovanie a správu portfólia kvalitných kancelárskych a retailových nehnuteľností v Prahe a Bratislave. Opierame sa o fungujúcu infraštruktúru, dlhodobé nájomné zmluvy a pevné vzťahy so všetkými našimi partnermi. Realitné fondy WOOD & Company patria medzi najvýkonnejšie v Česku a na Slovensku. Stabilné výnosy, ktoré naše podfondy dosahujú, sú výsledkom úsilia a detailných analýz, ktoré predchádzajú výberu akvizícií.

355 400 m2
Celková prenajímateľná plocha
1,14 mld. EUR
Hodnota aktív spravovaných fondom
5
Odporúčaný investičný horizont 5 rokov a viac
125k EUR
Minimálna investícia 125 000 EUR*
*Minimálna investícia 1 000 000 CZK alebo ekvivalent v eurách platí pod podmienkou, že je overená vhodnosť fondu pre investora. Inak je minimálna investícia 125 000 EUR.
8 - 10 %
Cielený dlhodobý výnos 8 – 10 % p.a.
ZISTIŤ VIAC
Informácie pre investorov

WOOD & Company, investičný fond s premenným základným kapitálom, a.s. (ďalej len „Fond“) je samosprávnym investičným fondom so sídlom v Českej republike, ktorý je regulovaný Českou národnou bankou. Administratívu Fondu vykonáva WOOD Company investiční společnost, a.s., ktorá je taktiež regulovaná Českou národnou bankou. Audítorom Fondu je spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. a depozitárom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Fond vytvára niekoľko podfondov, pričom aktíva jednotlivých podfondov sú od seba oddelené. Hoci nejde o samostatné právne subjekty, každý podfond je riadený zvlášť ako jedna integrovaná ekonomická jednotka. To znamená, že má svojich investorov, investičné portfólio a pravidlá, a tiež vykazovanie výkonnosti podkladových aktív. Každý podfond emituje investičné akcie, ktoré predstavujú podiel na majetku podfondu a investori ich môžu kúpiť. Investičné akcie dávajú investorom právo zodpovedajúceho podielu na finančných výsledkoch podfondu, a tiež právo odpredať akcie naspäť Fondu. Zakladateľské akcie Fondu, ktoré upísali zakladatelia Fondu, sú akcie, s ktorými nie je spojené právo na odkúpenie na účet Fondu ani iné zvláštne právo.

Realitné podfondy

Realitné podfondy

Investície

WOOD & Co. Office podfond

Investičná stratégia Office podfondu založeného v roku 2017 sa zameriava na kvalitné kancelárske budovy v Prahe a Bratislave. Naším cieľom je vytvoriť, optimalizovať a dlhodobo aktívne spravovať portfólio budov v dobrých lokalitách
s pestrým zložením nájomcov, stabilným cash flow a konzervatívnou mierou zadlženia.
 Viac informácií
90,57 %
Výnos od založenia
10,33 %
Anualizovaný výnos
01

WOOD & Co. Office podfond

Pozrite sa na kompletné portfólio nehnuteľností
Bratislava | Slovensko Praha | Česká republika Varšava | Poľsko
 • Aupark Tower
  Celková rozloha: 32 600 m2
  Dátum akvizície: 2Q 2018
 • BBC5
  Celková rozloha: 37 200 m2
  Dátum akvizície: 4Q 2018
 • BBC1, BBC1 Plus
  Celková rozloha: 25 500 m2
  Dátum akvizície: 1Q 2021
 • Lakeside Park 01
  Celková rozloha: 26 000 m2
  Dátum akvizície: 2Q 2018
 • Westend Tower
  Celková rozloha: 8 400 m2
  Dátum akvizície: 2Q 2018
 • Hadovka Office Park
  Celková rozloha: 24 900 m2
  Dátum akvizície: 2Q 2018
 • The Greenline
  Celková rozloha: 17 500 m2
  Dátum akvizície: 4Q 2019
 • Green Point
  Celková rozloha: 7 664 m2
  Dátum akvizície: 2Q 2022
 • Harfa Office Park
  Celková rozloha: 21 300 m2
  Dátum akvizície: 3Q 2016
 • Astrum Business Park
  Celková rozloha: 23 300 m2
  Dátum akvizície: 2Q 2022
01

WOOD & Co. Office podfond

Základné údaje Dokumenty na stiahnutie

Základné údaje

 • Dátum
  30. 6. 2023
 • Mena
  EUR / CZK
 • NAV celkom
  216 350 000 EUR
 • Hodnota akcie
  1,9057 EUR / 52,9733 CZK
 • ISIN
  CZ0008042769 (EUR) /
  CZ0008045200 (CZK)
01
Chcem investovať

V prípade záujmu o investície do dlhopisov nám, prosím, zanechajte svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme hneď ako to bude možné.Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom kontaktovania mojej osoby.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v sekcii Dôležité informácie.

Kontaktujeme vás

Máte záujem investovať do našich podfondov? Zanechajte nám váš kontakt, radi sa vám ozveme.
Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom kontaktovania mojej osoby. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v sekcii Dôležité informácie.

WOOD & Co. Retail podfond

V Retail podfonde založenom v roku 2016 sa investičná stratégia orientuje na investovanie do perspektívnych komerčných realít v Českej a Slovenskej republike
s primárnym zameraním na segment obchodných centier.
 Viac informácií
166,08 %
Výnos od založenia
13,97 %
Anualizovaný výnos
02

WOOD & Co. Retail podfond

Pozrite sa na kompletné portfólio nehnuteľností
 • Galerie Harfa
  Celková rozloha: 40 500 m2
  Dátum akvizície: 3Q 2016
 • Centrum Krakov
  Celková rozloha: 15 700 m2
  Dátum akvizície: 3Q 2019
 • Harfa Office Park
  Celková rozloha: 21 300 m2
  Dátum akvizície: 3Q 2016
02

WOOD & Co. Retail podfond

Základné údaje Dokumenty na stiahnutie

Základné údaje

 • Dátum
  30. 6. 2023
 • Mena
  EUR / CZK
 • NAV celkom
  98 400 000 EUR
 • Hodnota akcie
  2,6608 EUR / 73,0688 CZK
 • ISIN
  CZ0008042124 (EUR) /
  CZ0008045192 (CZK)
02
Chcem investovať

V prípade záujmu o investície do dlhopisov nám, prosím, zanechajte svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme hneď ako to bude možné.Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom kontaktovania mojej osoby.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v sekcii Dôležité informácie.

WOOD & Company
AUP Bratislava podfond

Investičná stratégia AUP Bratislava podfondu sa orientuje na investovanie do známeho a prestížneho nákupného centra Aupark Bratislava.
8,49 %
Výnos za posledných 12 mesiacov
7,61 %
Anualizovaný výnos od založenia (EUR trieda)
03

WOOD & Company
AUP Bratislava podfond

 • Aupark Shopping
  Celková rozloha: 59 600 m2
  Dátum akvizície: 2Q 2021
03

WOOD & Company
AUP Bratislava podfond

Základné údaje Dokumenty na stiahnutie

Základné údaje

 • Dátum
  30. 6. 2023
 • Mena
  EUR
 • Hodnota akcie
  1,0984 EUR / 30,1535 CZK
 • ISIN
  CZ0008044914 (EUR) /
  CZ0008045523 (CZK)
03
Chcem investovať

V prípade záujmu o investície do dlhopisov nám, prosím, zanechajte svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme hneď ako to bude možné.Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom kontaktovania mojej osoby.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v sekcii Dôležité informácie.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontakt

V prípade záujmu o investovanie s WOOD & Company, vyplňte prosím formulár nižšie. Kontaktuje vás kolega z obchodného tímu, ktorý vás prevedie celým procesom, pomôže vám a je vám k dispozícii v prípade otázok.Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom kontaktovania mojej osoby. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v sekcii Dôležité informácie.

Máte záujem o viac informácií? Kontaktujte priamo člena nášho obchodného tímu WOOD & Company.

sk
Michal Kasana
Sales Manager
cz
Petr Beneš
Sales Director
cz
Martin Hosták
Sales Manager
cz
Ronald Schubert
Sales Manager
cz
Jan Stránský
Sales Manager
cz
David Matoušek
Sales Manager
Stráži nás Česká národná banka

ČNB, so sídlom Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1, Česká republika, nám udelila príslušné licencie a zo zákona dohliada na naše fungovanie. Kontroluje na mieste aj na diaľku dodržiavanie pravidiel v oblasti obozretnosti a odbornej starostlivosti o klienta a v oblasti prevencie legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.