Realitné fondy

Realitné fondy

Pre investorov

Výnimočnosť našich fondov spočíva v efektívnom manažmente a znalosti lokálneho realitného trhu. Komerčné nehnuteľnosti v portfóliu WOOD & Company možno označiť za etablované a preverené časom. Ich výhodou je fungujúca infraštruktúra, nájomcovia s dlhodobými zmluvami či ustálené vzťahy v budovách. Čas a energia, ktoré venujeme detailnej analýze akvizícií, sa odráža v stabilných výnosoch dosahovaných našimi podfondmi.

Pozrieť portfólio
Top Realitní fondy Top Realitní fondy 2
pozrieť viac
Informácie pre investorov

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (ďalej len „Fond“) je samosprávnym investičným fondom so sídlom v Českej republike, ktorý je regulovaný Českou národnou bankou. Administratívu Fondu vykonáva WOOD & Company investiční společnost, a.s., ktorá je taktiež regulovaná Českou národnou bankou. Audítorom Fondu je spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. a depozitárom je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Fond vytvára niekoľko podfondov, pričom aktíva jednotlivých podfondov sú od seba oddelené. Nejde o samostatné právne entity, každý podfond je však riadený zvlášť ako jedna integrovaná ekonomická jednotka. To znamená, že má svojich investorov, investičné portfólio, pravidlá a taktiež vykazovanie výkonnosti podkladových aktív. Každý podfond emituje investičné akcie, ktoré predstavujú podiel na majetku podfondu a sú k dispozícii na kúpu investorom. Investičné akcie dávajú investorom právo prislúchajúceho podielu na finančných výsledkoch podfondu a taktiež právo predať akcie späť Fondu. Zakladateľské akcie Fondu, ktoré upísali zakladatelia Fondu, sú akcie, s ktorými nie je spojné právo na ich odkúpenie na účet Fondu ani iné špecifické právo.

Doplňujúce informácie a dokumenty

Doplňujúce informácie a dokumenty

Investícia

WOOD & Co. Office podfond
WOOD & Co. Office podfond

WOOD & Company Office podfond

Investičná stratégia Office podfondu založeného v roku 2017 sa zameriava na kvalitné kancelárske budovy v Prahe a Bratislave. Naším cieľom je vytvoriť, optimalizovať a dlhodobo aktívne spravovať portfólio budov v dobrých lokalitách s pestrým zložením nájomníkov, stabilným cash-flow a konzervatívnou mierou zadlženia.

Dátum
29. 1. 2021
NAV celkom
120 025 734 EUR
Hodnota akcie
1,5082 EUR / 39,9429 CZ
Mena
EUR / CZK
ISIN
CZ0008042769 (EUR) / CZ0008045200 (CZK)

WOOD & Company Retail podfond

V Retail podfonde založenom v roku 2016 sa investičná stratégia orientuje na investovanie do perspektívnych komerčných realít v Českej a Slovenskej republike s primárnym zameraním na segment obchodných centier.

Dátum
31. 12. 2020
NAV celkom
73 626 618 EUR
Hodnota akcie
1,9961 EUR / 52,9119 CZK
Mena
EUR / CZK
ISIN
CZ0008042124 (EUR) / CZ0008045192 (CZK)
WOOD & Co. Office podfond
WOOD & Co. Office podfond
WOOD & Co. Office podfond

WOOD & Company AUP Bratislava podfond

Dátum
26. 10. 2020
NAV celkom
0
Hodnota akcie
EUR 1.0000
Mena
EUR
ISIN
CZ0008044914 (EUR) / CZ0008045523 (CZK)

Investičné podmienky

Investičné podmienky

Investícia

5

5

Odporúčaný investičný
horizont – 5 a viac rokov

125 000

5

Minimálna investícia
125 000 EUR

8 – 10 %

5

Cielený dlhodobý výnos
8 – 10 % p.a.

pozrieť viac
Poučenie o rizikách

Akékoľvek odhady výnosov alebo údaje o minulých výnosoch slúžia výlučne na informačné účely a nie sú zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície v čase kolíše a v prípade, ak to nie je inak uvedené, návratnosť nie je zaručená. Za akúkoľvek stratu, ktorá by investorovi mohla vzniknúť použitím informácií uvedených iba na tejto stránke, nie je možné uplatňovať nároky na náhradu prípadnej straty alebo škody.

Uvedené informácie nie sú ponukou
Informácie uvedené na tejto stránke nemožno považovať za ponuku alebo odporúčanie. Uvedené informácie nie sú určené žiadnym špecifickým osobám. Sú určené všetkým návštevníkom, ktorí môžu mať všeobecný záujem o investovanie do fondov finančnej skupiny WOOD & Company.

Nezáväznosť tu publikovaných oznámení
Obsah na tejto stránke môže byť kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia zmenený. Na základe tu uvedených informáciách nemožno vytvárať investičné alebo iné rozhodnutia. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame konzultáciu s investičným poradcom.

Kontakt

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o viac informácií týkajúcich sa možnosti investovania do realitných fondov WOOD & Company nás kontaktujte. Po odoslaní kontaktného formulára sa vám ozve priamo člen nášho tímu a rád zodpovie vaše otázky.

Kontakt