Realitné fondy

Realitné fondy

Pre investorov

Výnimočnosť našich fondov spočíva v efektívnom manažmente a znalosti lokálneho realitného trhu. Komerčné nehnuteľnosti v portfóliu WOOD & Company možno označiť za etablované a preverené časom. Ich výhodou je fungujúca infraštruktúra, nájomcovia s dlhodobými zmluvami či ustálené vzťahy v budovách. Čas a energia, ktoré venujeme detailnej analýze akvizícií, sa odráža v stabilných výnosoch dosahovaných našimi podfondmi.

Fondy investičnej skupiny WOOD & Company v súčasnosti zahŕňajú dva realitné podfondy:

WOOD & Company Office podfond sa primárne orientuje na prémiové kancelárske budovy.
WOOD & Company Retail podfond je zameraný na segment obchodných centier.

Pozrieť portfólio
Top Realitní fondy Top Realitní fondy 2
pozrieť viac
Informácie pre investorov

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je fond so sídlom v Českej republike, regulovaný Českou národnou bankou. Fond je samosprávný a jeho administratívu vykonáva WOOD & Company investiční společnost, a.s., ktorá je taktiež regulovaná Českou národnou bankou. Audítorom fondu je Deloitte a depozitárom je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. WOOD & Co. SICAV je multifondovou investičnou spoločnosťou, ktorá zahrňuje niekoľko podfondov. Aktíva jednotlivých podfondov sú od seba oddelené. Nejedná sa o samostatné právne entity, každý podfond je avšak riadený zvlášť ako jedna integrovaná ekonomická jednotka. To znamená, že má svojich investorov, investičné portfólio a pravidlá a taktiež vykazovanie výkonnosti podkladových aktív. Každý podfond emituje investičné akcie, ktoré predstavujú podiel na majetku podfondu asú k dispozícii na kúpu investorom. Investičné akcie dávajú investorom právo prislúchajúceho podielu na finančných výsledkoch podfondu a taktiež právo predať akcie späť fondu. Zakladateľské akcie Fondu sú držané WOOD & Co. a neoprávňujú vlastníka k podielu na finančných výsledkoch.

Doplňujúce informácie a dokumenty

Doplňujúce informácie a dokumenty

Investícia

WOOD & Co. Office podfond
WOOD & Co. Office podfond

WOOD & Company Office podfond

Investičná stratégia Office podfondu založeného v roku 2017 sa zameriava na kvalitné kancelárske budovy v Prahe a Bratislave. Naším cieľom je vytvoriť, optimalizovať a dlhodobo aktívne spravovať portfólio budov v dobrých lokalitách s pestrým zložením nájomníkov, stabilným cash-flow a konzervatívnou mierou zadlženia.

Dátum
30. 9. 2020
NAV celkom
124 364 757 EUR
Hodnota akcie
1,4808 EUR / 39,4801 CZK
Mena
EUR / CZK
ISIN
CZ0008042769 (EUR) / CZ0008045200 (CZK)

WOOD & Company Retail podfond

V Retail podfonde založenom v roku 2016 sa investičná stratégia orientuje na investovanie do perspektívnych komerčných realít v Českej a Slovenskej republike s primárnym zameraním na segment obchodných centier.

Dátum
30. 9. 2020
NAV celkom
76 695 081 EUR
Hodnota akcie
1,9537 EUR / 52,0598 CZK
Mena
EUR / CZK
ISIN
CZ0008042124 (EUR) / CZ0008045192 (CZK)
WOOD & Co. Office podfond
WOOD & Co. Office podfond
WOOD & Co. Office podfond

WOOD & Company AUP Bratislava podfond

Investičná stratégia AUP Bratislava podfondu sa orientuje na investovanie do známeho a prestížneho obchodného centra na Slovensku.

Aktuálna výkonnosť fondov

Aktuálna výkonnosť fondov

Profitabilita

WOOD & Company Office podfond

Výnos
od založenia
48.08 %
Anualizovaný
výnos
12.82 %

WOOD & Company Retail podfond

Výnos
od založenia
95.37 %
Anualizovaný
výnos
17.46 %

Investičné podmienky

Investičné podmienky

Investícia

5

5

Odporúčaný investičný
horizont – 5 a viac rokov

125 000

5

Minimálna investícia
125 000 EUR

8 – 10 %

5

Cielený dlhodobý výnos
8 – 10 % p.a.

pozrieť viac
Poučenie o rizikách

Akékoľvek odhady výnosov alebo údaje o minulých výnosoch sú informatívne a nie sú zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície v čase kolíše, a keď sa neuvádza inak, návratnosť investície zaručená nie je. Za akúkoľvek stratu, ktorá by investorovi mohla vzniknúť použitím informácií uvedených len na tejto stránke, nie je možné uplatňovať nárok na náhradu prípadnej straty alebo škody.

Uvedené informácie nie sú ponukou
Informácie uvedené na tejto stránke nemožno považovať za ponuku alebo odporúčanie. Uvedené informácie nie sú určené žiadnym špecifickým osobám. Sú určené všetkým návštevníkom, ktorí môžu mať všeobecný záujem o investovanie do fondov finančnej skupiny WOOD & Company.

Nezáväznosť tu publikovaných oznámení
Obsah na tejto stránke môže byť kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia zmenený. Na základe tu uvedených informácií nemožno vytvárať investičné alebo iné rozhodnutia. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame konzultáciu s investičným poradcom.

Kontakt

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o viac informácií týkajúcich sa možnosti investovania do realitných fondov WOOD & Company nás kontaktujte. Po odoslaní kontaktného formulára sa vám ozve priamo člen nášho tímu a rád zodpovie vaše otázky.

Kontakt