O wood & company real estate

O wood & company real estate

O nás

Spoločne tvoríme príbeh vášho úspechu

Naša filozofia

Každý klient či obchodný partner má svoju individuálnu skúsenosť a očakávania. A to nás inšpiruje. Posúvame vlastné hranice, dbáme o skvalitňovanie vybudovaných vzťahov a systematicky rozvíjame svoje zručnosti.

Sme si vedomí, že príbeh WOOD & Company Real Estate je v prvom rade príbehom našich klientov. Plány investorov nás motivujú, potreby nájomcov sú pre nás záväzkom. V záujme naplnenia spoločných cieľov volíme pri komunikácii osobný prístup obohatený o veľkú mieru profesionality.

WOOD & Company Real Estate zastrešuje realitné aktivity investičnej skupiny WOOD & Company. Naše portfólio okrem poskytovania investičných služieb zahŕňa aj prenájom a správu budov.

Na realitnom trhu patríme medzi významných hráčov s dlhoročnými medzinárodnými aj regionálnymi skúsenosťami. Prioritne sa zameriavame na budovanie portfólia a správu komerčných nehnuteľností na Slovensku a v Českej republike. Medzi naše dlhodobé ciele patrí expandovanie do ostatných krajín strednej a východnej Európy.

Zistiť viac Zistiť menej
Kliknite na mapu a zobrazte si portfólio
podľa krajiny
Poland Poland
Czech Czech
Slovakia Slovakia

Varšava | Poľsko

Astrum Business Park

Celková plocha:23 300 m2

Dátum akvizície:2Q 2022

Praha | Česká republika

Hadovka office park

Celková plocha:24 900 m2

Dátum akvizície:2Q 2018

Galerie harfa

Celková plocha:40 500 m2

Dátum akvizície:3Q 2016

Harfa office park

Celková plocha:21 300 m2

Dátum akvizície:3Q 2016

Centrum krakov

Celková plocha:15 700 m2

Dátum akvizície:3Q 2019

The Greenline

Celková plocha:17 500 m2

Dátum akvizície:4Q 2019

Green Point

Celková plocha:7 664 m2

Dátum akvizície:2Q 2022

Bratislava | Slovensko

Aupark tower

Celková plocha:32 600 m2

Dátum akvizície:2Q 2018

BBC5

Celková plocha:37 200 m2

Dátum akvizície:4Q 2018

Lakeside Park 01

Celková plocha:26 000 m2

Dátum akvizície:2Q 2018

Westend tower

Celková plocha:8 400 m2

Dátum akvizície:2Q 2017

BBC1

Celková plocha:9 700 m2

Dátum akvizície:1Q 2021

BBC1 Plus

Celková plocha:15 800 m2

Dátum akvizície:1Q 2021

Lakeside Park 02

Celková plocha:14 370 m2

Dátum akvizície:2Q 2022

Aupark Bratislava

Celková plocha:59 600 m2

Dátum akvizície:2Q 2021

Naše portfólio

Naše portfólio

Priestor

Kontaktujte nás

Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom kontaktovania mojej osoby.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v sekcii Dôležité informácie.

355 400 m2

Celková prenajímateľná plocha

1,14 mld. EUR

Hodnota aktív v správe fondu

Ocenenia

Rozsiahle skúsenosti, precízne analýzy trhu a snaha neustále sa zlepšovať nám priniesli niekoľko významných ocenení. Tie potvrdzujú našu poprednú pozíciu v oblasti správy a investovania do komerčných nehnuteľností.

Patríme
k lídrom

Stojíme pri zmysluplných projektoch

Podporujeme aktivity, za ktorými stoja profesionáli s veľkým srdcom. Tak ako oni, aj my vkladáme do svojej práce maximum pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku. Vďaka svojim partnerstvám sme súčasťou zmysluplnej snahy o lepšiu, vzdelanejšiu a empatickejšiu spoločnosť. Teší nás, že máme možnosť byť pri tom.

Projekty

Náš tím

Náš tím

Tím

Jiří Hrbáček

Portfolio Manager
Podpredseda predstavenstva WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Marek Herold

Portfolio Manager
Člen dozornej rady WOOD & Company Financial Services, a.s.
Predseda predstavenstva WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Martin Šmigura

Investment Director
Head of Real Estate Slovakia
Člen dozornej rady WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Miroslav Hilčík

Asset Manager

Radovan Sukup

Asset Manager
Podpredseda dozornej rady WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Katarína Cihová

Leasing and Business Development Director

Peter Turner

Investment Director
Predseda dozornej rady WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Jan Kubíček

Portfolio Advisor

Guy Speir

Leasing Director

Lukáš Palaščák

Transaction Manager

Pavol Nedorost

Leasing & Business Development Manager

Jan Kolb

Investment Analyst

Jiří má viac ako 25 rokov skúseností s investičným a finančným riadením a strategickým poradenstvom v oblasti komerčných realít, korporátnych financií a private equity. V rámci realitných fondov WOOD & Company zastrešuje strategické riadenie, prípravu a implementáciu dlhodobých investičných stratégií, vyhľadáva nové príležitosti a stará sa o rozvoj aktuálnych aktív v portfóliu fondov WOOD & Company.

Pred nástupom do WOOD & Co. pôsobil štyri roky ako člen predstavenstva a finančný riaditeľ developerskej skupiny HB Reavis, ktorá patrí k popredným komerčným developerom v Európe. Na pozíciách riaditeľa corporate finance ABN AMRO Bank ČR a Českej sporiteľne sa podieľal na množstve úspešných fúzií, akvizícií a transakcií na kapitálových trhoch. Pôsobil tiež ako člen predstavenstva ŽB-Trust, investičná spoločnosť Živnostenskej banky. Okrem toho bol členom predstavenstiev a dozorných rád viacerých korporácií.

Marek nastúpil do WOOD & Co. v roku 2013 na pozíciu investičného riaditeľa. Podieľal sa na akvizičných procesoch väčšiny aktív do realitných fondov v Prahe a Bratislave.

V roku 1999 bol jedným zo zakladateľov spoločnosti Genesis Capital – private equity fondu zameraného na Českú republiku a Slovensko. V roku 2005 nastúpil do PPF (najväčšej českej súkromnej finančnej skupiny), kde pracoval na stredne veľkých a veľkých akvizíciách v regióne strednej a východnej Európy. Ako investičný riaditeľ bol zodpovedný za projekty v Českej republike, na Ukrajine a v Rumunsku. V roku 2011 nastúpil do spoločnosti Perun Capital, private equity fondu so sídlom vo Viedni, kde spolupracoval na „tourn around“ projektoch realizovaných v Maďarsku, na Ukrajine a v Bulharsku. Marek má titul BSc. a MSc. z University of Bedfordshire.

Martin pôsobí vo WOOD & Company ako investičný riaditeľ skupiny realitných aktivít na Slovensku. Jeho hlavnou úlohou je strategické riadenie portfólia, vedenie bratislavského realitného tímu a koordinácia rozvoja slovenských aktív spadajúcich do portfólia fondov WOOD & Co.

Má viac ako 15 rokov skúseností v oblasti investičného bankovníctva a private equity. Pracoval na mnohých transakciách na slovenskom a českom trhu v odvetviach energetiky, verejných služieb, zdravotníctva či telekomunikácií. Martin je aktívny aj vo sfére odpadového hospodárstva ako investičný riaditeľ skupiny KOSIT Group. Zároveň je konateľom viacerých spoločností v rámci skupiny WOOD & Co.

Miroslav je členom slovenského realitného tímu WOOD & Co. a je zodpovedný za komerčné a prevádzkové riadenie dvoch bratislavských aktív – Aupark Tower a BBC5. Okrem riadenia časti portfólia má na starosti vedenie nových akvizičných procesov vrátane dohadovania bankového financovania a je zároveň konateľom spoločností slovenského realitného portfóliá WOOD & Co.

Má dlhoročné skúsenosti v  finančnom sektore. Pred nástupom do WOOD & Co. pracoval pre bratislavskú UniCredit Bank. Aktuálne zúročuje rozsiahle skúsenosti z oblasti fúzií a akvizícií pre kupujúce aj predávajúce strany a z poradenských mandátov v infraštruktúrnom, energetickom, farmaceutickom a realitnom odvetví. Miroslav je zároveň členom investičného tímu Saneca Pharmaceuticals.

Radovan je členom slovenského realitného tímu WOOD & Company. Medzi jeho hlavné úlohy patrí riadenie a rozvoj dvoch bratislavských aktív – Lakeside Park a Westend Tower a vedenie nových akvizičných procesov vrátane dohadovania bankového financovania. Zároveň je konateľom spoločností slovenského realitného portfólia WOOD & Co.

Má dlhoročné skúsenosti vo finančnom sektore. Pred svojím nástupom do WOOD & Co. pracoval v oddelení auditu spoločnosti PricewaterhouseCoopers. Počas svojej kariéry poskytoval poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií v energetike, vo verejných službách, v cestnej a železničnej infraštruktúre, zdravotníctve a nehnuteľnostiach. Zároveň je členom investičného tímu CTI Group.

Katarína pôsobí na realitnom trhu viac ako 20 rokov. Skúsenosti v oblasti komerčných nehnuteľností získala na pozíciách v spoločnostiach s lokálnym i medzinárodným dosahom. Vo WOOD & Company Real Estate riadi rozvoj obchodu a spolu s lízingovým tímom aj prenájom slovenských nehnuteľností v portfóliu. Okrem iného dohliada na rozvoj a implementáciu marketingových stratégií spoločnosti. Medzi jej úlohy patrí aj zastrešenie a koordinácia aktivít v súvislosti s korporátnou identitou značky.

Pred nástupom do tímu WOOD & Company Real Estate pôsobila takmer šesť rokov v spoločnosti Cushman & Wakefield ako Head of Business Development & Consultancy pre Slovensko.

Peter pôsobí v skupine WOOD & Company od roku 2006. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti investičného bankovníctva a podieľal sa na množstve významných transakcií. Špecializuje sa na vyjednávanie a riadenie nákupných a predajných procesov, posudzovanie a štruktúrovanie investičných príležitostí, dohadovanie bankového financovania a emisií dlhopisov.

V rámci WOOD & Company Real Estate Peter vedie akvizície a divestície českých aktív. Petrovou úlohou je ďalej vyhľadávanie a posudzovanie nových príležitostí. Ako konateľ pražského nákupného a kancelárskeho centra HARFA taktiež prispieva k rozvoju existujúcich aktív.

Jan pôsobí na trhu s nehnuteľnosťami viac ako 20 rokov. Nadobudnuté skúsenosti zúročuje v oblastiach asset manažmentu, portfólio manažmentu, fondového manažmentu, rekonštrukcií a redevelopmentu, ako aj Joint Venture štruktúr v rámci regiónu strednej a východnej Európy.

Pred pôsobením vo WOOD & Company Real Estate pracoval pre medzinárodnú spoločnosť HEITMAN a v nadnárodnej konzultačno-poradenskej spoločnosti.

Guy je spoluzakladateľom spoločnosti Sharow Capital, ktorá sa venuje správe nehnuteľností pôsobiacich na trhu v strednej a východnej Európe. Je držiteľom titulu MRICS – autorizácie v oblasti oceňovania nehnuteľností na základe štandardizovaného hodnotenia APC. Má dlhoročné skúseností so správou a zvyšovaním trhovej hodnoty komerčných nehnuteľností.

Pôsobil a žil v Českej a Poľskej republike, viedol spoločnosť DTZ Zadlehoff Tie Leung. Následne sa stal riaditeľom v Avestus Real Estate. Viaceré projekty pod jeho vedením získali prestížne ocenenia a boli prenajaté s rekordnými ziskami. V minulosti bol členom predstavenstva RICS v regióne strednej a východnej Európy, kde vykonával APC hodnotenia.

Lukáš pôsobí v skupine WOOD & Company od roku 2012. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti investičného bankovníctva a private equity. Podieľal sa na mnohých významných transakciách a poradenských mandátoch v odvetviach energetiky či v ICT sektore. Špecializuje sa na vyjednávanie a riadenie procesov fúzií a akvizícií ako aj posudzovanie a štruktúrovanie investičných príležitostí.

V rámci WOOD & Company Real Estate Lukáš vedie akvizície slovenských aktív.

Pavol pôsobí vo WOOD & Company od Septembra roku 2020, spoluprácu začal už v roku 2018 ako technický a rizikový konzultant na všetkých realitných transakciách.

Pred nástupom pôsobil viac ako 8 rokov v obchode, aktuálne vo WOOD & Company Real Estate zastáva funkciu Leasing & Business Development Manager pre celé realitné portfólio. Zameriava sa na vyhľadávanie a posudzovanie nových príležitostí, rozvoj vzťahov s aktuálnymi nájomcami a prípravu stratégií pri nehnuteľnostiach.

Jan posilnil tím WOOD & Co. v roku 2019. Má skúsenosti z medzinárodných spoločností JLL a Savills. Na oblasť realitných investícií a financií sa zameriaval už počas svojho štúdia. Skúsenosti zbieral od odborníkov z Univerzity of Cambridge a Nottingham Trent University.